Auditori-Teatre SALA SANTA LLÚCIA
  SABIEU QUE ?
 
Sabieu que, el primer document escrito que este de l'entiat data del 19 de març del 1327.

Es tracta de un testament fet per un cofrade (en l'actualitat seria soci), anomenat RAMON SALVAT pel qual feia una deixa per un import de 6 diners.

Emes sent Procuradors Rafael Martorell y Francesc Marti y Sagristans Joseph Nolla dit Aguilo y Francesc Duran, en lo any 1731 van avia a Roma per aquellasAndulgencies que la Confraria tenia de ser lo Altar ser previllejat que fen dia una Misa en dit Altar tots los dilluns de 10 anys y la octava de Difunts se trea un anima del Purgatori, y van concedi Sentedat en lo any 1695 y no eransino per 7 anys y si eran acabades tambeunasaltras Indulgencies de altra 7 anys concedides. Per lo any 1719 tambe se eran acabades tambe, van avia tambe en lo any 1731 a Roma y lo empeny era lo Senyor Joseph Figuerola que tenia un fill a Roma que era nabot del Segratari del General de la Horda de Santo Domingo.
 
  Copyright Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.  
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=