Auditori-Teatre SALA SANTA LLÚCIA
  Fitxa tècnica
 

Localització

Accés principal al públic: Raval de Robuster 34
Descàrrega i accés personal: Raval de Robuster 34
Itinerari de ruta: Veure plànol
Telefon: 659247574
Correu electronic : secretaria@germandat-reus.cat
Correu electronic PROGRAMACIO : salasantallucia@germandat-reus.cat


Capacitat de la Sala
Platea: 192 localitats

Les butaques són autoportants, podent aconseguir qualsevol distribució, en funció de l'activitat, fins i tot suprimir-les.

Serveis de la Sala
1 camerino gran i wc.
Servei de neteja, Sala d'assaig (planta -1), Bar - Cafeteria "SANTA LLÚCIA" en el Avant-Hall.


Escenari i caixa escènica
Inclinació: 0%
Amplades
Boca:7,85 m.
Paret a paret: 9,90 m.
Costats
Esquerra: 1,05 m.
Dret:1,05 m.
Fondàries
De boca a paret: 5,60 m.
De corbata a boca: 0,35 m.
De boca a telò de fons: 4,60 m.
Rere escena: 1,50 m.
Alçades
Boca: 3,80 m

Maquinària Escènica
Pinta a l'italiana

Barres
Electrificades: 3
Manuals: 4
Diàmetre: 5 cm.
Llargada: 9 m.
Vestiment escènic
Cambra negre: 2 (telò de fons i intermig, cortina americana)
Cametes: 3 jocs
Bambolines:
Teló de Boca: Cortina americana de bellut blau.
Pantalla de projecció de cinema de 7x4 m.
Escenari de fusta, color negrel.
Escales
Tisora

Electricitat
Iluminació
Canals de regulació (dimmers)
Total canals: 24 x 2 Kw
Senyal: DMX
Patch mural: 92 línies
Canals: base/schuko
A l'escenari: 6 bases a cada costat de l'escenari regulables.
Total linies: 92
Total potencia: 48.000 wats
Barres electrificades
A l'escenari: 3 x12 bases regulables
A la sala: Pont frontal amb 3 x6 bases regulables.
 
Projectors d'iluminació
24 PC 650 W
Control
Taula Strong Nocturne i monitor
24 canals,memòries
Crosfader i Go
24 submasters
Dimmers
Canals: 24 dobles
Senyal: DMX
Cabina control: 
Al fons de la sala.
Llum de sala:
Regulació des de cabina de controls per taula.
Regulació des de l'escenari, (regidor).

So
Amplificació
PA: 2 caixes
Monitors: 2 caixes autoamplificades.
Linies d'escenari a taula de control
16 linies  (1 caixetí a la dreta de l'escenari)
1 Linea Computer.
4 linies monitors auxiliars.
Control
Taula ALLEN&HEATH, model GL2400
4 equalitzadors gràfics
Monitors taula
1 Auriculars taula
Reproducció
Etapa de potència
CD
DVD Denon
DVD Sony
Blu Ray
TDT
Amplificador i sonorització del Hall i Avant-hall.
Microfonia
1sense fil SHURE
2 SHURE
2 micros conferències
2 peus sobretaula
2 peus jirafa
Cabina control: 
Al fons de la sala.

Imatge
1 projector SANYO
1 càmera situada al centre de la sala
1 monitor
1 distribuidor de senyal (pantalla, monitor i plasma e l'avant-hall)
1 plasma en el avant-hall.
conexion VGA, des de l'escenari i de la cabina de control

 
  Copyright Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.